Svävande ägg, akryl på duk

Svävande ägg, akryl på duk

Svävande ägg, akryl på duk