Keramisk skulptur i stengods som var utställda sommaren 2021 på Ullsta Konstpromenad i Stjärnhov. Mitt tema var väsen och gestalter ur mytologi och berättelser.

Vill du veta mer om nästa års utställning gå in på www.kultur57.se